Co to są szkody górnicze?

Szkody górnicze – szkody spowodowane działaniem kopalni (zakładu górniczego). Naprawa takich szkód odbywa się wedle zasad zbliżonych do przewidzianych kodeksem cywilnym i polega na przywróceniu stanu poprzedniego lub odszkodowaniu pieniężnym.

W razie braku kopalni odpowiedzialnej za szkodę bądź jego następcy prawnego odpowiedzialność ponosi Skarb Państwa. W sprawach spornych orzekają sądy powszechne. Roszczenia związane ze szkodą górniczą przedawniają się z upływem 5 lat od dnia stwierdzenia szkody. Szczegółowe zasady odpowiedzialności za szkody górnicze regulują przepisy art. 144-152 Prawa geologicznego i górniczego.

Szkody Górnicze

Polska jest dziś jednym z ostatnich państw należących do tak zwanej cywilizacji zachodniej, w którym polityka energetyczna wciąż opiera się na wydobyciu węgla. Istnieją bez wątpienia pewne dobre strony tego, że w Polsce wciąż nie rezygnuje się z węgla. Niewątpliwie jednak jest zbyt wiele negatywnych konsekwencji polskiej polityki energetycznej.

Szkody górnicze w tysiącach domów

Nie ma wątpliwości, że jedną z największych wad kopalni węgla kamiennego jest to, że prace w nich powodują zniszczenia w całej okolicy. Ludzie czasami tracą domy z powodu nieszczęśliwych zdarzeń, jakie mają miejsce w kopalni.

Co więcej, warto zauważyć, ze nawet, jeżeli w kopalni przestrzegane są wszystkie przepisy i wcale nie dochodzi do żadnych zaniedbań czy nieszczęśliwych wypadków, i tak powstają szkody górnicze.

Szkody górnicze odszkodowanie – czy rzeczywiście rekompensuje straty?

Domaganie się odszkodowania od władz kopalni to niewątpliwie zadanie dla kogoś, kto jest obeznany w temacie. Innymi słowy, musi zająć się tym prawnik szkody górnicze w przeciwnym wypadku pozostaną nienaprawione, jak również nie zobaczymy żadnego odszkodowania.

Dlaczego tak trudno otrzymać odszkodowanie?

Wydaje się, że cała wina tkwi w niefortunnie skonstruowanych przepisach prawnych. Co prawda, prawo nakazuje wypłatę odszkodowania, jednak nie daje wystarczających narzędzi do skutecznego egzekwowania wypłaty odszkodowania. Nie ma wątpliwości, że oceną rozmiaru szkód musi zajmować się osoba bezstronna, aby ocena ta miała jakikolwiek sens. Niestety, zgodnie z przepisami oceną tą zajmuje się osoba, którą przysyłają władze kopalni.

Majątek człowieka to nie tylko pieniądze, które posiada w banku czy w portfelu. Majątek to również, a może przede wszystkim nieruchomości oraz wszelkie posiadane sprzęty. Dlatego też, o swoje nieruchomości oraz właściwie o wszystko co do nas należy trzeba dbać.

Niestety, ale w wielu przypadkach nie mamy żadnego wpływu na to, że to co do nas należy ulega zniszczeniu. Tak jest na przykład z powodu szkód górniczych. Co zrobić, kiedy nasz dobytek zostaje zniszczony nie z naszej woli? Nie ma wątpliwości, że w takiej sytuacji trzeba domagać się zadośćuczynienia.

kopalnia

kopalnia

Prawnik szkody górnicze – co może dla nas wywalczyć?

Zadośćuczynieniem za szkody górnicze jest najczęściej odszkodowanie. Za szkody górnicze odszkodowanie wypłaca winowajca. Winowajcą szkód górniczych jest oczywiście kopalnia.

Wypłata odszkodowania, pokrywającego wszystkie straty jest regulowanym prawnie obowiązkiem kopalni. Jednakże, nie każda kopalnia wywiązuje się z tego obowiązku. Z tej właśnie przyczyny wielu poszkodowanych udaje się do prawników.

Wybór odpowiedniego prawnika

Warto mieć na uwadze, że bardzo ważny jest wybór prawnika, który już prowadził sprawy o odszkodowanie. Oczywiście, w naszym przypadku być może nie dojdzie do rozprawy sądowej, jednak prawnik i tak raczej się przyda. Prawnicy wykonują za nas całą robotę, jaką trzeba wykonać, w celu uzyskania odszkodowania. Oczywiście praca ta ma swoją, często wysoką cenę. Wydaje się jednak, iż wydatek ten jest dobrą inwestycją. Bez prawnika bowiem niezwykle trudno jest uzyskać wysokie odszkodowanie. Tak więc to co wydamy na prawnika, zwróci nam się w odszkodowaniu.

Zobacz na stronie kancelarii adwokackiej w Katowicach Szkody Górnicze kompleksowa obsługa prawna w kwestii szkód górniczych.