Polska jest dziś jednym z ostatnich państw należących do tak zwanej cywilizacji zachodniej, w którym polityka energetyczna wciąż opiera się na wydobyciu węgla. Istnieją bez wątpienia pewne dobre strony tego, że w Polsce wciąż nie rezygnuje się z węgla. Niewątpliwie jednak jest zbyt wiele negatywnych konsekwencji polskiej polityki energetycznej.

Szkody górnicze w tysiącach domów

Nie ma wątpliwości, że jedną z największych wad kopalni węgla kamiennego jest to, że prace w nich powodują zniszczenia w całej okolicy. Ludzie czasami tracą domy z powodu nieszczęśliwych zdarzeń, jakie mają miejsce w kopalni.

Co więcej, warto zauważyć, ze nawet, jeżeli w kopalni przestrzegane są wszystkie przepisy i wcale nie dochodzi do żadnych zaniedbań czy nieszczęśliwych wypadków, i tak powstają szkody górnicze.

Szkody górnicze odszkodowanie – czy rzeczywiście rekompensuje straty?

Domaganie się odszkodowania od władz kopalni to niewątpliwie zadanie dla kogoś, kto jest obeznany w temacie. Innymi słowy, musi zająć się tym prawnik szkody górnicze w przeciwnym wypadku pozostaną nienaprawione, jak również nie zobaczymy żadnego odszkodowania.

Czytaj dalej…